מבצע
דומיין + חבילת אירוח + תיבות דואר
החל מ 15
דומיין STORE רק ב- 69 ₪

סיומת הדומיינים המבוקשת STORE רק ב- 69 ₪ לשנה ראשונה

המחיר כולל מע"מ. שנה שניה ואילך ב- 230 ₪. המבצע בתוקף עד 30.6.17. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעצור את המבצע בכל עת. אינו כולל חידוש והעברה של דומיין. מחירי הדומיינים יכולים להשתנות מעת לעת.

store.
69
בלבד
דומיין TECH רק ב- 89 ₪
המחיר כולל מע"מ. שנה שניה ואילך ב- 349 ₪. המבצע בתוקף עד 30.6.17. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעצור את המבצע בכל עת. אינו כולל חידוש והעברה של דומיין. מחירי הדומיינים יכולים להשתנות מעת לעת.
tech.
89
בלבד
דומיין ME רק ב- 66 ₪

סיומת הדומיינים המבוקשת ME רק ב- 66 ₪ לשנה ראשונה

המחיר כולל מע"מ. שנה שניה ואילך ב- 99 ₪. המבצע בתוקף עד 31.12.17. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעצור את המבצע בכל עת. אינו כולל חידוש והעברה של דומיין. מחירי הדומיינים יכולים להשתנות מעת לעת.

me.
66
בלבד
דומיין ONLINE רק ב- 59 ₪
המחיר כולל מע"מ. שנה שניה ואילך ב- 302 ₪. המבצע בתוקף עד 30.6.17. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעצור את המבצע בכל עת. אינו כולל חידוש והעברה של דומיין. מחירי הדומיינים יכולים להשתנות מעת לעת.
online.
59
בלבד
דומיין SITE רק ב- 39 ₪

סיומת הדומיינים המבוקשת SITE רק ב- 39 ₪ לשנה ראשונה

המחיר כולל מע"מ. שנה שניה ואילך ב- 209 ₪. המבצע בתוקף עד 30.6.17. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעצור את המבצע בכל עת. אינו כולל חידוש והעברה של דומיין. מחירי הדומיינים יכולים להשתנות מעת לעת.

site.
39
בלבד
דומיין SPACE רק ב- 19 ₪
המחיר כולל מע"מ. שנה שניה ואילך ב- 69 ₪. המבצע בתוקף עד 30.6.17. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעצור את המבצע בכל עת. אינו כולל חידוש והעברה של דומיין. מחירי הדומיינים יכולים להשתנות מעת לעת
space.
19
בלבד